All posts by admin

Novinky v agenturním zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Rok 2015 přinese osobám se zdravotním postižením významnou pomoc při hledání práce. Novela zákona o zaměstnanosti umožní agenturám práce zaměstnávat OZP a přidělovat je k dočasnému

výkonu práce u svých klientů. Zároveň budou v rámci této novely do kategorie OZP znovu začleněny také osoby se zdravotním znevýhodněním. Agentury tak budou moct pomáhat osobám se zdravotním postižením uplatnit se na trhu práce, současně však nebudou mít podle novely možnost zaměstnávání

Mýty o agenturním zaměstnávání

Kolem agenturního zaměstnávání vzniklo v průběhu času několik mýtů, které jeho veřejný obraz zkreslují a ovlivňují rozhodování jak zaměstnanců, tak firem. Na jednu stranu zaznívají pochvalné hlasy, které agentury práce uznávají jako významné zaměstnavatele, na stranu druhou zní i kritika. Ta může pramenit z neznalosti práce personálních agentur, ale také ze špatných zkušeností. Protože stejně tak, jako existují např. kvalitní a nekvalitní zámečníci, existují také kvalitní a nekvalitní personální agentury. Celý článek