Každá firma se může potýkat s neočekávaným personálním nedostatkem. Nejčastější příčiny tohoto nedostatku mohou být sezónní výkyvy v poptávce, zvýšená nemocnost zaměstnanců, doba dovolených, ale především náhlý jednorázový nárůst potřeby pracovních sil. A právě to jsou situace, ve kterých vám Personal fabric pomůže.

Při využití služeb personální agentury končí vaše práce specifikací požadavků, které na budoucího zaměstnance máte. Poté vám již přijdeme představit nejvhodnější uchazeče. Díky Personal fabric vám tak odpadnou činnosti spojené s přijímáním nových zaměstnanců – vypisování inzerátů, procházení a posuzování životopisů, organizace, vedení a vyhodnocování výběrových řízení a se vším spojená administrativa.

Zkuste nový pohled na přijímání pracovníků. Personal fabric má pro vás řadu výhod:

  • Platíte jen skutečně potřebný počet zaměstnanců. Výkyvy ve vašich potřebách lidských zdrojů řešíme my.
  • Snížení personální agendy. Administrativa spojená s náborem, výběrem a přijímáním nových zaměstnanců se významně redukuje. Stejně tak se významně omezí čas strávený sledováním a studiem legislativních změn, šetříme náklady na právní konzultace otázek spojených s krátkodobým zaměstnáváním.
  • Variabilita počtu zaměstnanců. Disponujeme dostatečným množstvím pracovníků, proto jsme schopni naplnit vámi požadované kapacity ve velmi krátkých termínech.
  • Potřebnou kvalifikaci specialistů v požadovaných profesích zajistíme včetně odborných školení.
  • Efektivita plánování. Díky pružnému počtu zaměstnanců můžete mnohem lépe reagovat na zajišťování jednotlivých zakázek.
  • Zajištění náhrady za případně nevyhovujícího zapůjčeného pracovníka.
  • Problémy na pracovišti řeší ihned naši mistři. Ti jsou na pracovištích přítomni a zajišťují kontakt se zaměstnanci, naší agenturou i vámi, tedy klientem.

Pesonal fabric vám vyřeší krátkodobou výpomoc při aktuálním nedostatku pracovních sil, ale i případ, kdy hledáte stálé zaměstnance. Angažování pracovní agentury při obsazování pracovních míst tak může být jedním z nejúčinnějších nástrojů pro zvyšování efektivity práce a tím i konkurenceschopnosti vaší firmy.