Firmy:

MSV Metal Studénka, a.s.

Firma Personal Fabric – agentura práce je spolehlivým partnerem MSV Metal Studénka, a.s. při řešení nedostatku pracovníků v různých profesích. Oceňujeme rychlou reakci na naše požadavky, kvalitní zaměstnance a zejména korektní jednání při uzavírání smluv a rovněž vstřícné jednání při jejich plnění.
Ing. Danuše Ballaschová, MSV Metal Studénka, a.s.

Sellier & Bellot, a.s.

S firmou Personal fabric – agentura práce, a.s. (dříve KOVO VHM) jsme začali spolupracovat v roce 1999 a pracujeme dodnes. Po celou dobu spolupráce nám zabezpečuje své služby v rozsahu 20 až 70 zaměstnanců pro potřeby výroby. Naše požadavky (snížení, zvýšení počtu zaměstnanců) splňovali v intervalu 14 dní. Po vyjasnění všech našich personálních požadavků na zaměstnance fluktuace i obměna byla nulová.
Ing. Jiří Dvořák, Sellier & Bellot, a.s.

NPK Europe Mfg., s.r.o.

Spolupráce s firmou Personal Fabric byla zahájena v roce 2001. V té době se jednalo o předchůdce stávající firmy KOVO VHM s.r.o. K této již dlouhodobé spolupráci nás vede několik pozitivních momentů:

1. V naší společnosti je tímto nahrazen nedostatek kvalifikovaných pracovníků v našem regionu.

2. Variabilita pracovní doby po vzájemné dohodě s pracovníky a naší společností.

3. Řešení nepředvídaných situací při krátkodobých výpadcích výroby – dočasné přerušení zaměstnanosti pracovníků (vzájemná ochota a vstřícnost na tyto situace reagovat).
Ing. Josef Pokorný, NPK Europe Mfg., s.r.o.