Švarcsystém

Od 1.1. 2012 zákon o zaměstnanosti považuje výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah zanelegální práci

Znamená to, že pokud práce fyzické osoby vykazuje znaky závislé práce podle zákoníku práce, ale ve skutečnosti je vykonávána mimo pracovně právní vztah na základě živnostenského oprávnění, resp. jakékoliv smlouvy podle obchodního nebo občanského zákoníku, jedná se o nelegální práci.

Zároveň s touto změnou přichází výrazné zvýšení pokut za vykonávání této nelegální práce.
Pro fyzickou osobu (živnostníka) která nelegální práci vykonává, platí nově pokuta až do 100.000,- Kč a pro právnickou osobu, která živnostníka „zaměstnává“ platí pokuta až do výše 10.000.000,- Kč, nejméně však 250.000,- Kč.
Neméně důležitá je také samotná definice správního deliktu dle § 140 zákona o zaměstnanosti, která říká: „Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí tím, že umožní výkon nelegální práce“.
Nemusí se tedy jednat jen o zaměstnavatele, který praktikuje „švarcsystém“, ale třeba i o „Uživatele“, který využívá služeb podvodných agentur práce, jež v rozporu se zákonem o zaměstnanosti přidělují uživateli k výkonu práce živnostníky, namísto svých zaměstnanců.

1) Zákon o zaměstnanosti § 5/ e) : Pro účely tohoto zákona se rozumí nelegální prací výkon závislé práce fyzickou osoboumimo pracovněprávní vztah.
(definice závislé práce dle § 2 zákoníku práce: „Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně“)