O společnosti

Personal fabric – agentura práce, a.s.

Personal fabric patříme mezi nejvýznamnější agentury práce v České republice. Jsme stabilní a velká firma s dlouholetou praxí, pevným postavením na trhu a řadou skvělých referencí. Specializujeme se zejména na dočasné přidělování a zprostředkování zaměstnanců, především dělnických profesí strojírenských oborů.

Tradice, jistota, praxe

Naše personální agentura vznikla již v roce 1996, kdy navázala na dlouholetou tradici firmy KOVO VHM s.r.o. S krátkodobým přidělováním pracovníků ve strojírenství má Personal fabric bohaté zkušenosti, naše stabilita vychází především z dlouholeté praxe v oboru a znalosti trhu práce.

Za léta působení na pracovním trhu v České republice jsme spolupracovali s více než 400 klienty a díky nim jsme získali mnoho zkušeností. Mohli jsme tak zdokonalit své služby a v současné době zaměstnává Personal fabric v trvalém pracovním poměru přes 600 pracovníků v dělnických profesích. Tato čísla, zkušenosti a výsledky nás řadí na přední pozice mezi ostatními personálními agenturami v České republice.

Zaměstnavatel s rovným přístupem ke všem etnikům

Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.

Personal fabric se stala pyšným držitelem značky Ethnic friendly v roce 2008. Zásady rovného přístupu ke všem etnikům jsme ale v naší agentuře dodržovali vždy a nikdy v jejich dodržování nepolevíme.

Směr a cíle naší personální agentury

Vzhledem k tomu, že potřeba kvalifikovaných dělníků se neustále zvyšuje a nových pracovníků vzhledem k nezájmu o učňovské obory v posledních letech ubývá, přichází naše personální agentura k vám s nabídkou zprostředkování pracovníků nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

Hlavním cílem naší personální agentury je spokojený zákazník, který se na nás opakovaně obrací. Jsme si vědomi toho, že práce s lidmi vyžaduje profesionální přístup a jen kvalitní a zodpovědný zaměstnanec nám zaručí spokojenost našich klientů.

O Personal fabric – agentura práce, a.s.

Název: Personal fabric – agentura práce, a.s.
Sídlo: Chopinova 483/8, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 268 41 487
DIČ: CZ 26841487

Podívejte se na náš výpis z obchodního rejstříku z portálu Justice.cz.

V současné době je sídlo Personal fabric v Ostravě, nicméně působnost naší agentury je na celém území České republiky.

Personal fabric je držitelem platného povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydal Úřad práce České republiky, generální ředitelství.

Pokud se na toto povolení chcete podívat, klikněte na náhled pod textem, zobrazí se digitální scan vydaného povolení.

Rozhodnutí o povolení činnosti

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Veškerá data a informace zveřejněné na této internetové prezentaci jsou poskytovány zdarma a výlučně pro informační účely. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto veškeré informace, jako je jméno, či e-mailová adresa, jsou důvěrné a chráněné vysokou úrovní zabezpečení. Vámi poskytnuté údaje budou využity pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše údaje nezveřejníme ani neposkytneme žádným třetím stranám. Upozorňujeme Vás, že při Vaší návštěvě naší webové stránky si zaznamenáváme různé technické informace a údaje o uživatelích a návštěvnících stránky v tzv. žurnálech přístupů (log soubory). Tyto soubory neobsahují osobní údaje či informace osobního charakteru.

Česká legislativa agenturního zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony – Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti.

Vybrané pasáže zákoníku

Švarcsystém od 1. ledna 2012

Od 1.1. 2012 zákon o zaměstnanosti považuje výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah za nelegální práci. Více informací se dozvíte zde.